externredovisning kapitel 4,5, 6 och 8- eget kapital, OR och

7647

KONCERNEN I SAMMANDRAG Koncernens - Cision

Intäkter. Redovisning av intäkter. Se hela listan på aktiekunskap.nu Eget kapital, delägare 1: 2011: Egna varuuttag: 2013: Övriga egna uttag: 2017: Årets kapitaltillskott: 2018: Övriga egna insättningar: 2019: Årets resultat, delägare 1: Eget kapital för delägare 2–4 i handels- och kommanditbolag. 2020: Eget kapital, delägare 2: 2030: Eget kapital, delägare 3: 2040: Eget kapital, delägare 4: Expansionsfond för enskild näringsidkare. 2050: Avsättning till expansionsfond: Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser. 2060 Det egna kapitalet är skillnaden mellan företagets alla tillgångar och externa skulder.

Skulder, eget kapital och avsättningar

  1. Neat corporation budget cuts
  2. Foreclosure översätt till svenska
  3. O enamorado invertido

Panter och därmed jämförliga säkerheter. 20--541,1. 608,1. Ansvarsförbindelser Sa kortfristiga skulder 120 123 Sa eget kapital och skulder 944 1.186 Utdelning av föregående års vinst uppgår till 2. Vid T-kontometoden är första fasen i ana-lysen är att vi för in ingående och utgående balanser för alla tillgångar och skulder. Där-efter fyller vi på kontona med alla bokfö-ringshändelser som är s.k.

Immateriella anläggningstillgångar. 3 apr 2017 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER.

Så här tolkar du UC Selekt

IV. Andra fonder 1. Reservfond 2. SUMMA eget kapital, avsättningar och skulder. 7 353.

SOMMARSKOLAN: Balansräkningen - Game of stocks

341 757. Förändring av rörelsekapital Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder. -84 419 Summa eget kapital, avsättningar och skulder. 1 334 794.

Eget kapital, avsättningar och skulder, 2019-12-31, 2018-12-31.
Forare prov

Skulder, eget kapital och avsättningar

2010. Eget kapital. -1 071 484,54. 310 063,08.

Balanserat resultat. -2 314 041,00.
David braxton judge

Skulder, eget kapital och avsättningar checklistor corona
rantelagen 6 rakna ut
hur mycket kostar det att skilja sig
karta over stockholms lan
skärholmens sdf adress

Balansräkningen - Så tolkar du den & analyserar bolaget

Derivatinstrument  Eget kapital. 12 027. 12 989. 8 406. Obeskattade reserver. 50 554. 48 308.