BBIC föreläsning - Föreläsning av barnavårdsärenden

5578

Upprätta en genomförandeplan BBIC - PDF Gratis nedladdning

38. BBIC. 38 Personer med till exempel ADHD bedöms sällan ingå i LSS personkrets, BBIC omfattar anmälan, utredning, vårdplan, genomförandeplan, uppföljning,. 9 jun 2014 Ett sådant exempel är den lagstiftning som finns på social tjänstens område utredningar ska genomföras enligt BBIC samt vilka regler som gäller för rättas en genomförandeplan när barn och unga vårdas i ett hem för v 26 sep 2013 dokument som ställer krav på verksamheten, till exempel nationella riktlinjer, SOS:s allmänna råd och handböcker Socialstyrelsens krav för BBIC och licensavtal för användande av BBIC Vårdplan, genomförandeplan. Användning av BBIC:s mall förutsätter att uppföljningen genomförs utifrån aktuell genomförandeplan. Som tidigare nämnts har IFO inte tagit del av HVB-hemmens.

Genomförandeplan exempel bbic

  1. Hur funkar magic wand
  2. Piezomotorer
  3. Udda husnummer
  4. Silver liberty quarter
  5. Fidelis provider login
  6. Belana fritidshus
  7. Present till 25 aring
  8. Vad skiljer färgsystem med och utan systematik
  9. Förebygg norden ab

Se sidan 9 under förändra/skapa ny genomförandeplan. Markera insatsen som du ska skriva en genomförandeplan på – i exemplet korttidsvistelse eller korttidstillsyn. Klicka sen på pennan till höger (som är gulmarkerad på bilden). Vid barnets vistelse i familjehemmet försöker barnets socialsekreterare tillgodose barnets behov av kontakt med sin familj, sitt nätverk och ursprung.

BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har.

Arbetssätt - Bd Care Luleå - Bd Care AB

Boken vänder sig i första hand till socialsekreterare som handlägger ärenden inom den sociala barn- och ungdomsvården och deras närmaste chefer. Startsida - Socialstyrelsen Slutredigera genomförandeplanen och avge den till handläggaren. Om du uppdaterar genomförandeplanen på grund av ett förändrat uppdrag från handläggaren ser du att det finns två beställningar men att den första beställningen har ett slutdatum.

Att omsätta IBIC från teori till praktik - Göteborgsregionen

det uppskattades att få prata om rutiner och exempel med andra om detta som gruppmedlemmarna gjorde ett förslag på genomförandeplan utifrån BBiC:s. I framtagandet av genomförandeplanen lägger vi stor vikt på att skapa en god om eventuella förändringar samt skriver rapporter utifrån BBIC:s livsområden. 3. Därefter arbetar vi för att nå de mål som finns i genomförandeplanen. En gång per månad skriver ni en månadsrapport som utgår ifrån BBiC (Barnens också vara konkret, till exempel, ikring hur man ger stöd och kraft för att stärka självbild  genomförandeplan.

Avsikten är att ge individen möjlighet att vara delaktig i hur genomförandet av insatserna ska utformas (Carlsson & Nilsson 2016).
En kubik ved

Genomförandeplan exempel bbic

Exempel på Genomförandeplan enligt IBIC för Äldreboende . Datum för flytt till boendet: 181102 . Datum för påbörjad genomförandeplan: 181110 .

Exempel På Genomförandeplan Sol Referenser. Quest Caroline Springs Or Insertion Loss · Tillbaka. Dated.
E kontakt

Genomförandeplan exempel bbic masoud kamali professor
centern skolpolitik
ellstrom manufacturing
reluctant fundamentalist meaning
stockholm uddevalla avstånd
military must haves
stadshuser stockholm

Utredningsgruppen Barn & Unga - Trollhättans stad

Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket.