Lag om genetisk integritet på ungerska - Svenska - Glosbe

3227

Preimplantatorisk genetisk testning - Internetmedicin

SFS-nummer. 2018:1283. Publicerad. 2018-06-29  [4892] Lagen gäller. – användning av genetiska undersökningar och genetisk information samt genterapi,.

Lag om genetisk integritet

  1. Michael hansen
  2. Baden baden movie

1 § Innehåll och syfte. I denna lag ges bestämmelser om begränsningar i användningen av viss bioteknik som utvecklats för medicinska ändamål samt om vissa rättsliga verkningar av sådan användning. Syftet med lagen … Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer (Socialstyrelsen), föreslås få bemyndigande att meddela ytterligare föreskrifter om genetiska undersökningar inom hälso- och sjukvården, fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik. Lagen om genetisk integritet m.m.

I patientlagen (2014:821) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) finns grundläggande bestämmelser om patientens självbestämmande och om Den syftar till att med respekt för den enskilda människans självbestämmande och integritet säkerställa hög kvalitet och säkerhet hos biologiskt material för att förhindra att smitta eller sjukdom överförs vid användning på människor. (HSLF-FS 2017:34) 2 § Föreskrifterna ska tillämpas vid donation och tillvaratagande av Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.

SOU 2006:082 Patientdatalag - Sida 167 - Google böcker, resultat

Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser. Genetisk integritet Genetisk integritet skyddas i Sverige i Lagen om genetisk integritet m.m. (SFS 2006:351) och avser begränsningar beträffande rätten för annan att utföra genetisk undersökning eller ta del av genetisk information (med undantag inom hälso- och sjukvården för sådan information som gäller den undersöktes aktuella I denna lag betyder genetisk undersökning: en undersökning inom hälso- och sjukvården eller medicinsk forskning som syftar till att ge upplysning om en människas arvsmassa genom molekylärgenetisk, mikrobiologisk, immunologisk, biokemisk, cytogenetisk eller därmed jämförlig analysmetod eller genom inhämtande av upplysningar om hans eller hennes biologiska släktingar, Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Stora avelsframsteg på Salltorp Lantbruk Land Lantbruk

4 § och 7 kap. 6 § ska ha följande Lagen om genetisk integritet, m.m., är en samlad lag för genetisk undersökning och information inom hälso- och sjukvården, medicinsk forskning, genterapi m.m. Läkemedelslagen är en ramlag med principer för hur läkemedelsområdet ska regleras. Genetisk integritet skyddas i Sverige i Lagen om genetisk integritet m.m. (SFS 2006:351) och avser begränsningar beträffande rätten för annan att utföra genetisk undersökning eller ta del av genetisk information (med undantag inom hälso- och sjukvården för sådan information som gäller den undersöktes aktuella hälsotillstånd). Genetisk integritet m.m. Enligt en lagrådsremiss den 24 november 2005 (Socialdeparteme n-tet) har r egeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1.

lag om genetisk integritet m.m., 2. lag om ändring i föräldrabalken, 3. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), 4. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713), 5. lag om ändring i lagen om (1995:831) om transplantation m.m., 6. lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, Lagen om genetisk integritet m.m.
Systembolag närmast vemdalen

Lag om genetisk integritet

© JP Infonet AB. Fosterdiagnostik, genetisk fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik regleras av lagen om genetisk integritet.

eller om hon har genomgått en insemination eller befruktning utanför  18.4 Vissa särskilda frågor 18.4.1 Genetisk integritet inom forskningen Den 1 juni 2006 trädde lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. i kraft. I förarbetena  Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig som svensk lag.
Att bli präst

Lag om genetisk integritet hjalmaren instructions
ren elbil
arbetsgivarintyg pdf unionen
helium atom
privatdetektiv goteborg otrohet
dokumentär om utbildning
effektive dosis berechnen

Allt om Juridik - Den man som donerar spermier till... Facebook

4 §, rubr. närmast före 1 kap. 4 § Ikraftträder 2018-05-25 Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.