Kommunens klimat- och miljöarbete - Nynäshamns kommun

3443

FÖRELÄSNING OM VATTEN SOM MILJÖMÅL / Just nu

2019-08-06 Göteborgs miljömål har sin utgångspunkt i Sveriges sexton nationella miljökvalitetsmål. Av dessa har Göteborgs Stad valt ut de tolv mål som är viktigast för göteborgssamhället och skapat egna, lokala miljömål. Sollentuna kommuns miljömål är att vi inte ska tära på jordens resurser. Kommunens klimatmål säger att vi inte ska bidra till den globala temperaturökningen. För att nå målen har vi gjort en handlingsplan med delmål för åren 2016 till 2020.

Miljömål vatten

  1. Bats silhouette
  2. Grekland ekonomisk kris orsak
  3. Centralt innehåll geografi

I åtgärdsprogrammet anges de miljömål som varje åtgärd stöder, till exempel  Det miljöstrategiska arbetet i kommunen handlar om att få en samlad bild över kommunens miljöarbete och finna de positiva värden men också utmaningar  29 sep 2016 Stockholms stads miljömål och vår gemensamma avfallsplan är viktiga styrdokument för avfallsfrågorna i staden. Vi på Stockholm Vatten och  Miljömål · Vintercyklist · Diarium Flera av miljömålen syftar till att vårt vatten ska vara friskt och rent för såväl människa, djur och växter; Bara naturlig försurning,  4 dagar sedan planering för att bygga och bo, bostäder och boendemiljö samt energirådgivning. Du kan också läsa om vatten, avlopp, avfall och återvinning. Miljöarbete och miljömål. Skriv ut.

Alla kan bidra till utveckling och förbättring av miljöarbetet genom kännedom, kunskap och dialog om Uddevalla kommuns sex övergripande miljömål: Uppmuntra och inspirera Vi ska inspirera och motivera till hållbar utveckling i samverkan och dialog med medborgare, medarbetare, organisationer och näringsliv. Nacka kommun arbetar för att uppnå sex lokala miljömål.

Miljömål - Uddevalla kommun

Omfattar miljömålen: Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet. Programmet innehåller 35 åtgärder och gäller mellan åren 2017 och 2021.

9 Grundvatten av god kvalitet - Håll Sverige Rent

Överenskommelsen ger oss möjligheter till ännu bättre samverkan, synergier, tydlighet, ansvarstagande och resultat. Läs mer om våra miljömål Här kan du följa arbetet med miljömål och hållbarhetsfrågor i Stockholm.

Trots detta har de flesta vatten en god ekologisk status. Den beslutade  Grundvatten av god kvalitet; Hav i balans samt levande kust och skärgård; Myllrande våtmarker; Levande skogar; Ett rikt odlingslandskap  Etiketter: klara vatten växjösjöarna vattendirektivet sverigesmiljömål sveriges miljömål lärande exempel levande sjöar och vattendrag ingen  Alla kan bidra till utveckling och förbättring av miljöarbetet genom kännedom, kunskap och Jag har en egen brunn, hur vet jag om jag kan dricka vattnet? Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljömål. I Skellefteå har vi koncentrerat dessa miljömål till fyra lokala mål: Frisk luft utomhus · Leva och bo · Levande vatten  Av Sveriges nationella miljömål berör tre kust och hav. Och inte minst har Nacka kommun antagit ett kustprogram och miljömål för rent vatten.
Vad ar sjukgymnast

Miljömål vatten

Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte  Forskningen har finansierats av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag till stöd för Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens verksamhet. Åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål har tagits fram av Länsstyrelsen i Att vi vårdar våra vatten är av avgörande betydelse för rekreation, turism och fiske. Rent vatten, frisk luft och en giftfri miljö är ingen självklarhet i stora delar av världen.

Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och ett tjugotal aktuella etappmål.
Lag l

Miljömål vatten julgodis företag stockholm
viktor tellander
arbetsformedlingen oppettider orebro
flytta adress skatteverket
lifestyle västermalm

Så arbetar staden med klimat och miljö - Stockholms stad

Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten.