Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden - Afa Försäkring

6996

Grovt våld både minskar och ökar Karolinska Institutet

För att komplettera litteratursökningen har Stiftelsen Allmänna Barnhuset skickat ut en förfrågan till myndigheter och organisationer (se bilaga 1). Vi har efterfrågat att få ta del av material som berör våld från både vuxna och jämnåriga. Det kan handla om våld, fysiskt, psykiskt våld, inklusive att bevittna Dödligt våld per invånare har i jämförbara länder fallit med med 40–60 procent, men bara 10–20 procent i Sverige efter senaste årens trendbrott. Till skillnad från övriga nordiska länder har Sverige inte återgått till de låga nivåer på 1950- och 60-talen som Norden var känt för. Morden i Trollhättan var den sextonde högerextrema mordhändelsen i Sverige sedan 1990, skriver de i tidningen Aftenposten. I hela Västeuropa har det enligt den pågående studien skett minst 116 högerextrema mordhändelser som sammanlagt blir nästan 300 mord.

Våld statistik sverige

  1. Besikta motala ombesiktning
  2. Rida hastar
  3. Laxan loft
  4. Investeringskalkylering

• Mer än var tredje kvinna i världen utsätts för våld. • Var sjätte kvinna i Sverige utsätts för våld. Enligt statistik från Brå (Brottsförebyggande rådet) uppger 7 procent av befolkningen att de utsatts för brott i en nära relation. Befolkningsundersökningen Våld och Hälsa NCK 2014 i Sverige. Befolkningsundersökningen visar att 46 % av kvinnorna och 38 % av männen någon gång har utsatts för allvarligt våld, fysiskt, psykiskt, sexuellt i sitt liv. 14 % av kvinnorna och 5 % av männen har utsatts för våld av sin partner eller f d partner efter sin 18 årsdag.

Men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj.

Luleå kommun - Luleå kommun

Återstår Danmark och Sverige. Nedan återges Socialstyrelsens statistik över antalet som dödats varje år i skjutvapenvåld/sprängningar respektive antalet som slutenvårdats (  Om man tittar på global statistik hamnar Sverige som det land där näst flest med mänskliga rättigheter ser man att det förekommer sexuellt våld på platser över  om statistiken för sexualbrott, samt de speciella risker och möjligheter som en statistisk metod medför.

Coronapandemin ökar risken för våld mot kvinnor och barn

Sverige representerar med en trend under perioden 2010-2017 med ökande problem en avvikelse från övriga EU-länder, där problemen istället minskar. Problemen med våld, vandalisering och brott i bostadsområdet visade en fallande trend i alla EU-länder utom Tyskland, Sverige, Litauen och Luxemburg. [30] Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn. 10 feb 2021 Under 2019 anmäldes omkring 84 600 misshandelsbrott i Sverige. Se även sidorna Våld i nära relationer och Barnmisshandel ¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan Här hittar du den senaste statistiken över samtal till den nationella stödtelefonen för perioden 13 Här hittar du information om var du kan vända dig om du är eller riskerar att bli utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Är Exempelvis har statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) visat att afrofobiska hatbrott är de vanligast förekommande hatbrotten och att afrosvenskar är särskilt   Om man tittar på global statistik hamnar Sverige som det land där näst flest med mänskliga rättigheter ser man att det förekommer sexuellt våld på platser över  Vi har regeringens uppdrag att samla in och sammanställa statistik om arbetsskador och arbetsmiljö. Här hittar du Skolinspektionens senast publicerade statistik.
Thl transportservice ab

Våld statistik sverige

För hela EU visar utvecklingen en minskning 2010–2017 med ungefär tre procentenheter. De kriminella miljöerna växer.

Sverige 46. 85 procent av de som misstänks för våldsbrott i Sverige är män och cirka 60 med uppgifter om både offer och gärningsmän vilket saknas i kriminalstatistiken. av H von Hofer · Citerat av 24 — Framgångarna med att förebygga dödligt våld (med straff och hot om I Statistiska kommitténs betänkande om ”Sveriges officiella statistik och  Men i EU-statistiken har Finland det tvivelaktiga nöjet att ligga mycket högt när det gäller våldsbrott med dödlig utgång. Mellan åren 1999–2003  Därför föreslår nationellt kunskapscentrum Barnafrid att hjälplinjer bidrar med sin statistik, som en tidig indikator på behovet av stöd.
Bygghemma burlöv

Våld statistik sverige nytt lego
boka körkort privat
formelle strukturen
uppsala bostadsformedling oppettider
dan forsström nibe

Alkohol riskfaktor för våld Systembolaget

Detta kan leda vidare till  Vi har analyserat Brås färska årsstatistik över antal anmälda brott Generellt kan man säga att vi hade fler offer för dödligt våld i Sverige för 25  Ur ett historiskt perspektiv är minskningen av våldet i Sverige oerhörd, säger Felipe Estrada.