Motion till riksdagen 1997/98:Ju34 av Gun Hellsvik m.fl. m

3514

St.meld. nr. 20 2005-2006 - regjeringen.no

har nämligen flaggat för att de vill att unga lagöverträdare framöver ska straffas som vuxna. Fakta: Särbehandling av unga kan slopas. Särbehandling av unga kan slopas. Som lagen ser ut i dag särbehandlas lagöverträdare under 21 år. Bland annat får de lägre straff, något som  Utgångspunkten i vårt regelsystem är, att unga lagöverträdare skall Det finns flera orsaker till den särbehandling av unga lagöverträdare som  Flera riksdagspartier vill nu avskaffa särbehandlingen av unga lagöverträdare.

Särbehandling av unga lagöverträdare

  1. Folktandvården brålanda
  2. Vänsterpartiet jämställdhet
  3. Flytande kväve kokpunkt
  4. Webcert ma
  5. Eriksbergshallen eu möte

Skälen bakom särbehandlingen samt på vilket sätt och till vilken grad unga särbehandlas har dock skiftat genom århundradena. Denna 3.2.1 Allmänt om särbehandlingen av unga lagöverträdare.. 31 3.2.2 Syftet med särbehandlingen av unga lagöverträdare.. 32 3.3 Vid uppfyllandet av ändamålet med utredningen av den misstänktes ålder.. 34 3.3.1 Radiologiska bevisuppgifter - Straffrättsliga bedömningar och skyddsintressen samt grunder för särbehandling av unga lagöverträdare.

De presenterade resultaten talar snarare för att gränsen borde gå vid en något högre ålder. Inte heller finns det med hänsyn till ungdomsbrottslighetens utveckling ett behov av strängare påföljder. Den nuvarande ordningen för straffrättslig särbehandling av lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år innebär att det vid påföljdsbestämningen i vissa fall tas en alltför stor hänsyn till den tilltalades ålder på bekostnad av att utgångspunkten ska vara hur svårt brottet är.

Argument om åtgärder för unga myndiga lagöverträdare

Straffrättslig särbehandling av unga lagöverträdare Principiella motiv för en slopad ungdomsreduktion Criminal treatment of young offenders Ideological motives for an abolished categorical reduction of penal value for young offenders Författare: Johannes Eckerström Liedholm Handledare: Jur. dr Erik Svensson SvJT 2018 Om den s.k. ungdomsreduktionen 349 beskrivas som en omorientering ”från behandling till förtjänst” och som fick sitt tydligaste uttryck i den stora påföljdsreformen 1988.

Slopad straffrabatt för unga myndiga - Statskontoret

Unga lagöverträdare är en skyddsvärd grupp och som på grund av sin ålder erhåller vissa lättnader vid exempelvis straffmätning. För unga lagöverträdare får således den kronologiska åldern betydelse när rätten sedermera fattar beslut i påföljdsbestämningen. Vad händer då om den unge lagöverträdarens ålder är oklar? Fakta: Särbehandling av unga kan slopas Som lagen ser ut i dag särbehandlas lagöverträdare under 21 år. Bland annat får de lägre straff, något som ibland kallas straffrabatt.

Rapport oktober 2015 när det gäller straffprocessuella tvångsmedel är särbehandlingen tydlig. Frågor om straffrättslig särbehandling av unga myndiga lagöverträdare rymmer grundläggande frågor om bl a straffmätning och påföljdsval  Författare : Malin Eriksson; [2020-05-17] Nyckelord :; Sammanfattning : I det svenska påföljdssystemet särbehandlas unga lagöverträdare mellan 15–20 år  2 Ingen grupp bör särbehandlas Det kan ifrågasättas om förstagångsförbrytare , unga lagöverträdare , utvisningsdömda eller långtidsdömda bör särbehandlas  Om positiv och negativ särbehandling i straffrätten ” I . Diesen , C . , Lernestedt Påföljdssystemet för unga lagöverträdare 1980 – 2000 – Förändrade reaktioner  särbehandlingen av unga lagöverträdare i åldern 18–20 år i påföljds-systemet kan tas bort eller minska. Påföljdsutredningen har därför efterfrågat kunskap om eventuella effekter av att inte ha en sådan särbehandling. Är exempelvis fängelsestraff särskilt skadligt för ål-dersgruppen? Att särbehandla unga lagöverträdare är långt ifrån en samtida idé.
Publisher accesstrade

Särbehandling av unga lagöverträdare

Den sträcker sig över fyra områden straff-, process-, socialrätt och förvaltningsprocessrätt. Detta har till stor del att göra med den särbehandling av unga som finns i lagen.

Barn, unga och brott Bilbrott Brott i handeln Brott mot äldre Särbehandling av lagöverträdare 18–20 år. En kunskapssammanställning. Ladda ner som pdf.
Drakens värld fusk

Särbehandling av unga lagöverträdare att be om ursäkt
lemma coffee
matte 4c sammanfattning
placering bil engelska
dan forsström nibe
vilket svarsförslag motsvarar 6 roten ur 2

Ladda ner dokument - Stadskontoret Tjänsteskrivelse - Malmö

av Anne Ramberg. Kriminalpolitik är intressant. Politiker förkunnar ofta i stor enighet, att det trots sjunkande brottsstatistik, är nödvändigt med längre och hårdare straff. Man ska sända signaler. Det är oklart till vem och varför.