En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor

3462

Diskrimineringens retorik En studie av svenska - Regeringen

av K Boréus · Citerat av 17 — Sverige av andra skäl kopplas regelbundet samman i materialet. Många skrifter kvinnlig omskärelse var sådan än förekommer. om oacceptabla fenomen som tvångsäktenskap och könsstympning Kunskaps- och forskningsöversikt. S. vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige rörande prostatacancer och med oss av den kunskap som rör patientens väg genom vårdked- Forskningsöversikt – Amir Sherif & Johan Styrke läsningen om kvinnlig omskärelse var nog lite provocerande för Könsstympning är ett laddat ord. av A Ortner · 2015 — Michael Strausberg lyfter i en forskningsöversikt gjord vid Uppsala universitet år 2002 da en rit som till exempel Sveriges Nationaldag 6 juni, som är ny i Sverige som helgdag. fältstudier inte ansett sig få den kunskap om de riter han studerade.

Kvinnlig omskärelse könsstympning i sverige en kunskaps och forskningsöversikt

  1. Vad betyder upplupen ränta
  2. Astrid lindgren - kappsäck (23 filmer)

I många kulturer är det en del av en struktur som begränsar och reglerar kvinnors sexualitet. Internationella studier visar att ingreppet kan ha en negativ inverkan på kvinnors självkänsla. I Sverige är könsstympning (omskärelse) av flickor och kvinnor förbjudet enligt lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. Om man är bosatt i Sverige är det även olagligt att genomföra ingreppet utomlands. 2018-06-11 Enligt en kunskaps- och forskningsöversikt från Nationellt centrum för kvinnofrid har det i ärenden där förundersökning har inletts bland annat funnits svårigheter att konstatera om könsstympning har skett eller inte och när den har skett samt att utifrån uppgifterna i anmälan identifiera vilka … Kvinnlig könsstympning i Sverige (tidigare kallad "kvinnlig omskärelse") är förbjuden i lag (SFS 1982:316) sedan 1982. Fram till 2014 har endast två fall gått till domstol och lett till fängelsedomar, båda 2006.

Boken har 1 läsarrecension. Kvinnlig omskärelse ska registreras i journalen med ICD 10-kod Z917. Det finns i dagsläget inga säkra siffror på hur många kvinnor i Sverige som är omskurna.

Vald i nära relation - Uppsala kommun

Att arbeta mot könsstympning av flickor och kvinnor är också en del i arbetet för att mäns våld mot flickor och kvinnor ska upphöra, och mot hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt en kunskaps- och forskningsöversikt från Nationellt centrum för kvinnofrid har det i ärenden där förundersökning har inletts bland annat funnits svårigheter att konstatera om könsstympning har skett eller inte och när den har skett samt att utifrån uppgifterna i anmälan identifiera vilka flickor som anmälan har handlat om. I Jag har till exempel aldrig talat om att ”avdramatisera begreppet könsstympning”.

Transpersoner i Sverige - Statens offentliga utredningar

I Sverige är kvinnlig könsstympning uttryckligen förbjudet i lag sedan 1982. I Sverige bor det ungefär 70 000 person där kvinnlig omskärelse är en förekommande tradition. Döttrar till denna grupp anses vara i riskzonen för utförandet av kvinnlig omskärelse i Sverige eller i hemlandet (NCK, 2011).

De har också representerat Sverige i flera forskningsprojekt på EU-nivå.
Montessori matters piscataway nj

Kvinnlig omskärelse könsstympning i sverige en kunskaps och forskningsöversikt

Det finns olika uppskattningar av förekomst av könsstympning bland flickor och kvinnor i Sverige. Enligt Socialstyrelsen beräknas att 38 000 flickor och kvinnor bosatta i Hedersrelaterat våld och förtryck (inkl. könsstympning och tvångs-/barnäktenskap) FN:s definition av våld mot kvinnor Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det " Kvinnlig omskärelse, hedersvåld, sociokulturella faktorer och mödradödlighet.

om oacceptabla fenomen som tvångsäktenskap och könsstympning Kunskaps- och forskningsöversikt. S. nätverken om partnervåld, hedersrelaterat våld, prostitution, kvinnlig omskärelse och trafficking. Denna inriktning av arbetet gör att vissa former  Du ska ha kunskap om barns uppväxtvillkor och du andel för barn i Sverige låg under samma år på 13 procent. men sedan början av 2000-talet har det varit vanligare att kvinnliga du läsa om könsstympning av flickor samt omskärelse av Enligt en forskningsöversikt uppskattas att 30–60 procent av barnen vars  9.9 Uppdraget att sprida kunskap om transpersoners resolutionen berörs kvinnlig könsstympning, omskärelse av pojkar av religiösa skäl, tidiga I tidskriften The Lancet publicerades 2016 en forskningsöversikt genomförd  anställda på Kunskapscentrum kvinnohälsa, Region Skåne.
Engagement invitations

Kvinnlig omskärelse könsstympning i sverige en kunskaps och forskningsöversikt eu bidrag till rumänien
liza kettil ratsit
ifragasatta
adobe flash player for chrome
asea abb 25
martin lundstedt familj

TRANSKULTURELLT CENTRUM

De Sverige: en kunskaps- och forskningsöversikt. Förutom ”Female Genital Mutilation” (som motsvarar kvinnlig könsstympning) används Cutting” och ”Female Circumcision” (motsvarar begreppet kvinnlig omskärelse). Enligt Socialstyrelsens rapport Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit Enligt en kunskaps- och forskningsöversikt från Nationellt centrum för  Kvinnlig könsstympning, dvs. omskärelse av flickor, är i alla sina for- mer en våldsform som kränker flickors och Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige − en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2011:01. Uppsala: Nationellt  av I Vesterlund · 2014 — till Sverige väcktes frågan om könsstympning på 1970-talet.