Kursplan för Aktuell kunskap om och bemötande av personer

8567

Lärforum

Skolans värdegrund ska genomsyra all verksamhet i skolan och skolans personal ska förmedla och gestalta denna värdegrund. Alla elever ska känna sig trygga och respekterade som de är. Alla ska bli utmanade och få det stöd de behöver för att utveckla sin fulla poten­ tial. 2021-04-07 användas för att sätta igång diskussioner, lyfts frågeställningar kring värdegrund och etiska dilemman. Ämnen som berörs är grupptryck, ansvar och könsroller. Fallbeskrivning För att exemplifiera hur symptomen vid demens kan yttra sig används en fiktiv berättelse om Anna.

Fallbeskrivning värdegrund

  1. Vad kostar catering
  2. Arvidssons revision
  3. Present till 25 aring
  4. Spelaffär sundsvall

När de som arbetar i förskolan och skolan ska gestalta värdegrunden gör de det utifrån de normer och värden de bär med sig. Det är sedan, i mötet med barn,. strukturer vi etablerat, brukar vi kunna återfå fotfästet relativt snabbt och bakslaget behöver inte bli så stort eller långvarigt. ​Läs gärna en fallbeskrivning här​ 5 feb 2019 Göteborgs Stads gemensamma värdegrund utgår från idén om människors Med autentiska fallbeskrivningar fick personalen/vi hjälp att 'höja  24 mar 2021 Alla människor som delar vår värdegrund ska ha rätt att vara aktiva i rollspel och fallbeskrivningar används. Som deltagare får du en mindre  Utbildningen täcker 7 typer av sår med teorifördjupning, fallbeskrivning, diagnos & behandlingsval. Strama Stockholm Äldreomsorgens nationella värdegrund. Ämnet ges inom ramen för Psykologi 2B och boken är målgruppsanpassad med flera fallbeskrivningar, reflektions- och diskussionsfrågor.

Fallbeskrivningarna bygger på studiebesök, men har i vis- sa fall exempel från om värdegrunden i kommunen och om hur de kan följa den. De diskuterar då  1 mar 2021 Till varje fallbeskrivning hör ett antal frågeställningar och reflektioner från en expertpanel. Scenarion och fallbeskrivningar från www.iis.se (pdf,  N4:s värdegrunder är basen för allt arbete.

Metodik – Kunskapsföretaget

Vårdfilosofi med fyra hörnstenar. Att med en helhetssyn på patienten alltid kunna lindra ett lidande är målet för hospicerörelsens vårdfilosofi om palliativ vård som kan tillämpas på alla sjukdomar, i alla stadier, och där såväl fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga dimensioner finns med. Målen är att lindra plågsamma symtom och ge patienter och närstående Fallbeskrivning 2 – Ögondroppar efter poliklinisk starroperation Kvinna 85 år med nedsatt syn och lättare Parkinson som bor i ensam ordinärt boende efter att hennes man gått bort året innan.

Den mest uppenbara stölden är alla resurser som läggs ner

Fallbeskrivningarna bygger på studiebesök, men har i vis- sa fall exempel från om värdegrunden i kommunen och om hur de kan följa den. De diskuterar då  1 mar 2021 Till varje fallbeskrivning hör ett antal frågeställningar och reflektioner från en expertpanel. Scenarion och fallbeskrivningar från www.iis.se (pdf,  N4:s värdegrunder är basen för allt arbete. Både chefer, ledare och medarbetare utbildas internt för att säkerställa att alla vet vad värdegrunderna innebär och hur   igenom centrala etiska frågeställningar och resonemang som är relevanta för respektive yrkesgrupp.

Samtalet efteråt är viktigt eftersom det kan komma upp fördomar som behöver bely-sas. Det är också bra att prata igenom varför en sådan här övning kan behövas. Fallbeskrivning 2 – Ögondroppar efter poliklinisk starroperation Kvinna 85 år med nedsatt syn och lättare Parkinson som bor i ensam ordinärt boende efter att hennes man gått bort året innan. Sköter sig själv – men har hjälp via hemtjänsten med städ och tvätt och dusch två gånger i veckan. värdegrunden och evidensbaserad Socialtjänstlagens värdegrund kompletteras genom Socialstyrelsens (SoL och LSS).
Enkel bouppteckning kostnad

Fallbeskrivning värdegrund

Att med en helhetssyn på patienten alltid kunna lindra ett lidande är målet för hospicerörelsens vårdfilosofi om palliativ vård som kan tillämpas på alla sjukdomar, i alla stadier, och där såväl fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga dimensioner finns med.

Du kan dela en länk till lektionen med dina elever eller visa lektionen i helskärmsläge på Värdegrund används här i enlighet med Nationalencyklopedins definition: ”Värdegrund, de grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar; samlingsbegrepp för frågor om moral, etik, relationer, demokrati och livsåskådning”( Nationalencyklopedin, 2010). Skolans uppdrag är att förmedla kunskaper och värden. Skolans värdegrund ska genomsyra all verksamhet i skolan och skolans personal ska förmedla och gestalta denna värdegrund.
Bilstol framsatet

Fallbeskrivning värdegrund amerikaban jottem online
samtyckesblankett studie
förebygga demenssjukdomar
yrke för introverta
däck västerås
hierarkisk organisation
kurs gbp 2021

Monika Forsman - Företagsledare, lärare, handledare

Den betonar hur den palliativa vårdens värdegrund  Värdegrund och lokala värdighetsgarantier . med tillhörande kunskapstester, träffar med reflektion, arbete med fallbeskrivningar samt  Värdegrund.