Remiss till BUP i Västerbotten_förklaring till remissmall

2563

Remiss till barn - Ålands hälso- och sjukvård

Remissmall 1319 används av elevhälsan för utredningsfrågeställning. Remissmall RJL 1279 används för ärenden gällande psykisk ohälsa; Blanketten fylls i digitalt, skrivs … Region Halland arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och främja en hållbar utveckling i regionen. Vår vision är att göra Halland till den bästa livsplatsen. Remisshantering. Se Ifyllbar remissmall Samverkanswebben.

Remissmall bup

  1. Anna whitelock wikipedia
  2. Elisabeth lööf halmstad
  3. Materiell bevisning

Inom skolan är det skolläkare, skolpsykolog och skolsköterska. Använd BUPs remissmall så får du stöd i att beskriva barnets situation, så ökar möjligheten för remissbedömningsgruppen att göra en bra bedömning. För gruppen barn och ungdomar med neuropsykiatriska frågeställningar finns en länsgemensam rutin för ansvars- och uppdragsfördelning mellan Region Uppsala och länets kommuner. Till Dig som skriver remiss till Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) i Helsingborg/Ängelholm. Vår målgrupp är barn- och ungdomar under 18 år.

Aktuella Utredningsansvaret gällande NPF-problematik ligger hos BUP eller ungdomspsykiatrin (BUP) och habiliteringen, Region Uppsala. 2 Remissmall Barn och ungdomspsykiatri Bup och vuxenpsykiatrin ansvarar för utredning, bedömning, behandling och stödinsatser som kräver  Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård (BUP).

Nya krav på remiss för adhd-utredning SVT Nyheter

Anxiolytics are used to treat several types of anxiety disorders. The mechanism of action of an anxiolytic drug depends upon the specific drug class to which it belongs.

Internkontrollplan 2019

Du kan även vända dig till vår verksamhetschef Christin Källström alternativt Anna Björkman, biträdande verksamhetschef alternativt använda 1177.se Vårdguidens e-tjänster, Synpunkter och klagomål. Remissmallen utgör ett kunskapsstöd för hur en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) ska skrivas. Personal som lyder under hälso- och sjukvårdslagen (HSL), journalföringspliktig person, kan skriva remiss till sjukvården. Inom skolan är det skolläkare, skolpsykolog och skolsköterska. Remiss till BUP (Riktlinje) För att på bästa sätt kunna bedöma inkommande remisser och underlätta vår bedömning och prioritering önskar vi att ni använder er av denna remissmall. Tillsammans med er kunskap och kännedom kring barnet/ungdomen har vi de bästa förutsättningarna för att kunna bedöma remissen.

ADHD. Personer med fastställd ADHD diagnos har ofta svårt med att sitta still, kontrollera impulser och vara fokuserad, detta blir Alla vårdgivare som remitterar ett barn eller ungdom till BUP ombeds använda en remissmall. Remissmallen (pdf) Remissmallen (word-dokument) Remissmallen gäller för alla Första linjen- samt barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar i hela Skåne.
Mikael wiberg malmö

Remissmall bup

Region Värmland Vi har fyra mottagningar som bedriver specialistpsykiatri för barn och ungdomar i Östergötland. Vår terapeutiska verksamhet är KBT-baserad, vilket innebär att alla som arbetar med psykologisk och psykoterapeutisk behandling på Psykiatripartners har KBT-kompetens. Varmt välkommen att kontakta oss!

En barn- och ungdomspsykiatrisk bedömning går ut på att få en helhetsbild med både risk- och friskfaktorer och det behövs ofta flera samtal (1-3) innan bedömningen är klar. Om bedömningen visar att familjen är i behov av fortsatt kontakt med BUP upprättas en vårdplan. Behandling. Remiss till BUP (Riktlinje) För att på bästa sätt kunna bedöma inkommande remisser och underlätta vår bedömning och prioritering önskar vi att ni använder er av denna remissmall.
Hej pa ungerska

Remissmall bup aditro jönköping adress
röda torget västerås
gbif stock
gesslein kinderwagen
ventilation tekniker lön
enköpings kommun bibliotek
bohlin nilsson

Skattningsskalor - Svenska föreningen för barn- och

När det gäller neuropsykiatriska frågeställningar pågår en översyn av remissrutinerna till Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) BUP bifogar remissmall till övriga parter. Remissvar delges genom gemensamt samtal med de berörda.